REKREAČNÁ OBLASŤ KUNOVSKÁ PRIEHRADA

Štatút Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada

Základné informácie

Kunovská priehrada je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava. Okolo vodnej nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž v dĺžke 250 m. Vodná plocha je vhodná na kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov (možnosť zakúpenia hosťovacieho rybárskeho lístka).

Pre peších turistov, cykloturistov i in-line korčuliarov je Kunovská priehrada spojená s mestom cyklotrasou vedúcou peknou prírodou popri potoku Teplica.

Rekreačná oblasť je vybavená veľkým parkoviskom s kapacitou 300 motorových vozidiel, prezliekárňami, sociálnymi zariadeniami, lodenicou (požičovňa lodiek a vodných šliapadiel), športovým areálom s požičovňou športových potrieb (minigolf, tenisové a volejbalové ihrisko, obrie šachy, ruské kolky), ihriskom pre plážový volejbal. Pre deti sú tu hojdačky, preliezačky a pieskoviská. V letnej turistickej sezóne sú v prevádzke aj reštaurácia, bufet, potraviny a stánky s občerstvením.


Základné údaje o nádrži

Celková plocha vodnej nádrže je 65 ha. Pobrežie je mierne členité s výškou brehu do 1m. Svahy sú zatrávnené a vysadené vodomilnými drevinami a krami s prevahou druhou vŕba a jelša. Hĺbka vodnej nádrže je 2 až 8,5 m. Dno je ílovito bahnité. Minimálna prevádzková hladina je 223,50 m n. m. Maximálna prevádzková hladina je 228,45 m n. m. Šírka nádrže v mieste hrádze je 560 m. Dĺžka vrátane predčistiacej nádrže je 800 m. Význam predčistiacej prednádrže a meandrov nachádzajúcich sa v prítoku spočíva v spomaľovaní zanášania nádrže absorbciou prívalových vôd s vysokým obsahom splavenín a zároveň stimulácii procesu samočistenia vody.


Ponúkané služby


Celoročne


Letná Turistická Sezóna


cenník


Zapožičanie vodných atrakcií / 1 hodina

Paddleboard 4,00 €
Kajak jednomiestny 3,00 €
Kajak dvojmiestny 5,00 €
Vodný bicykel dvojmiestny 5,00 €
Vodný bicykel štvormiestny 7,00 €
Vodný bicykel štvormiestny so šmykľavkou 8,00 €

- Všetky ceny sú uvedené s DPH

- Ceny sú platné od 07.08.2020

- K zapožičaným vodným atrakciám sú poskytované záchranné vesty bezodplatne


Náš tip - Náučný chodník


Celková trasa: 5 km
Čas trasy: 90 minút

Náučný chodník Senica – Kunovská priehrada bol zrealizovaný v rámci projektu Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody. Realizátorom je Mesto Senica a cezhraničným partnerom projektu je ZOO Hodonín. Náučný chodník pozostáva z 9 informačných tabúľ a zakončený je detským kútikom s interaktívnymi environmentálnymi prvkami. Zastávky sú zamerané na ochranu prírody, získanie teoretických poznatkov a praktických skúseností o zachovaných pôvodných biotopoch, krajinných prvkoch, divo žijúcich druhov zvierat a rastlinách popri cyklotrase a v okolí Kunovskej priehrady.

Tri tabule sú umiestnené na cyklotrase (1. info o rieke Teplici, 2. liečivé rastliny 3. hmyz) a zostávajúcich 6 tabúľ sa nachádza v rekreačnej oblasti (4. bezstavovce, 5. ryby, 6. plazy a obojživelníky, 7. vodné vtáky, 8. cicavce, 9. stromy a vodné rastliny). V rámci projektu boli popri osadeniu náučného chodníka a enviroprvkov osadené v rekreačnej oblasti i drevené lavičky a vysadených 20 stromčekov.

Slávnostné otvorenie náučného chodníka sa konalo dňa 12.10.2011. Sprievodnou aktivitou otvorenia boli odborné prednášky z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a spoznávania prírody spojené s turistickou vychádzkou po náučnom chodníku.


Fotogaléria

Kontaktné údaje

TEL: recepcia
034/651 2012
vedúci prevádzky
0907 266 429
EMAIL: ro.kunov@rsms.sk
objednavky@rsms.sk
ADRESA: Kunovská priehrada
login:
heslo:

Verejné informácie

Faktúry, zmluvy, objednávky

Zverejňovanie dokumentov

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

>Prehlásenie o spracovaní osobných údajov rsms

Kontakt

Kontaktné údaje RSMS
TEL:034/651 3833
EMAIL:sprava@rsms.sk
WEB:www.rsms.sk
ADRESA:Tehelná 1152
905 01 Senica
MAPA:mapa