Prístup k informáciám

Od 01. 01. 2012 platí zákon NR SR č. 382/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorý upravuje podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. Všetky dokumenty sú zverejňované na tejto stránke v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Zmluvy:


Číslo zmluvy Rok Typ Druh Zmluvné strany Predmet Cena celkom Mena Dátum podpisu Dátum zverejnenia
9/2022 2022 Zmluva Zmluva o nájme nápojových automatov RSMS, spol.s r.o.; Orech s.r.o. Nájom nápojových automatov 11.25 EUR 11.03.2022 11.03.2022
1/2022 2022 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Poskytnutie dotácie 1230000.00 EUR 13.01.2022 13.01.2022
87/2021 2021 Zmluva Zmluva o zabezpečovaní úloh PO a BOZP RSMS, spol.s r.o.;BELJA,s.r.o. Zabezpečovanie úloh PO a BOZP 0.00 EUR 30.12.2021 31.12.2021
88/2021 2021 Zmluva Podniková kolektívna zmluva na rok 2022 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 27.12.2021 27.12.2021
84/2021 2021 Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu RSMS, spol.s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 22.12.2021 22.12.2021
82/2021 2021 Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny RSMS, spol.s r.o.; Energie2, a.s. Dodávka elektriny 0.00 EUR 13.12.2021 13.12.2021
83/2021 2021 Zmluva Dodatok č.4 k Zmluve na podnájom verejne prístupného pozemku RSMS, spol. s r.o.; Správa mestského majetku, s.r.o. Dominik Janulík Podnájom verejne prístupného pozemku 13.94 EUR 22.11.2021 22.11.2021
75/2021 2021 Zmluva Zmluva o prenájme so servisnými službami RSMS, spol. s r.o.; Ing. Peter Švec - ATIS Prenájom multifunkčného zariadenia 0.00 EUR 01.10.2021 01.10.2021
73/2021 2021 Zmluva Zmluva o poskytovaní služby RSMS, spol. s r.o.; Dominik Janulík Vodná záchranná a zdravotná služba 58420.00 EUR 28.09.2021 28.09.2021
72/2021 2021 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služby RSMS, spol. s r.o.; Dominik Janulík Vodná záchranná a zdravotná služba 0.00 EUR 28.09.2021 28.09.2021
71/2021 2021 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme so servisnými službami RSMS, spol. s r.o.; Ing. Peter Švec - ATIS Prenájom multifunkčného zariadenia 0.00 EUR 27.09.2021 27.09.2021
59/2021 2021 Zmluva Zmluva o poskytovaní osobitných zliav RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zľavy na telefonovanie navzájom vo firme 0.00 EUR 12.08.2021 12.08.2021
58/2021 2021 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Predaj zariadenia na splátky 149.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
57/2021 2021 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Predaj zariadenia na splátky 149.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
56/2021 2021 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Predaj zariadenia na splátky 149.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
55/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 124.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
54/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 124.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
53/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 133.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
52/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 133.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
51/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 133.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
50/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 187.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
49/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 124.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
48/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 133.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
47/2021 2021 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu + zariadenie 244.00 EUR 10.08.2021 12.08.2021
40/2021 2021 Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ZŠ RSMS, spol.s r.o.; PROIZOL, s.r.o. Oprava strechy na Zimnom štadióne 0.00 EUR 30.06.2021 30.06.2021
36/2021 2021 Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy PO a BOZP RSMS, spol.s r.o.; BELJA, s.r.o. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP 0.00 EUR 08.06.2021 08.06.2021
32/2021 2021 Zmluva Zmluva o prijímaní platobných kariet RSMS, spol.s r.o.; Tatra banka, a.s. Prijímanie platobných kariet 0.00 EUR 03.06.2021 03.06.2021
31/2021 2021 Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ZŠ RSMS, spol.s r.o.; PROIZOL, s.r.o. Oprava strechy na Zimnom štadióne 70012.00 EUR 25.05.2021 25.05.2021
28/2021 2021 Zmluva Zmluva o nájme nápojových automatov RSMS, spol.s r.o.; Orech, s.r.o. Nájom nápojových automatov 7.00 EUR 24.05.2021 24.05.2021
27/2021 2021 Zmluva Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy RSMS, spol.s r.o.; HPM-COMERCIAL,spol. s r.o. Odborné prehliadky a opravy 0.00 EUR 24.05.2021 24.05.2021
25/2021 2021 Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č.172/20/SP RSMS, spol.s r.o.; Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 30.04.2021 03.05.2021
24/2021 2021 Zmluva Mandátna zmluva RSMS, spol.s r.o.; DIPA, s.r.o. Činnosť stavebného dozoru 1950.00 EUR 30.04.2021 30.04.2021
19/2021 2021 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ZŠ RSMS, spol.s r.o.; PROIZOL, s.r.o. Oprava strechy na Zimnom štadióne 0.00 EUR 30.03.2021 23.04.2021
17/2021 2021 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 172/20/SPdielo č. 1/2021/ZŠ RSMS, spol.s r.o.; Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 30.03.2021 30.03.2021
10/2021 2021 Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úver RSMS, spol. s r.o., Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 23.03.2021 23.03.2021
9/2021 2021 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; Lesy mesta Spišská ová Ves s.r.o. Nákup vozidla 2083.00 EUR 09.03.2021 09.03.2021
5/2021 2021 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol.s r.o.; Poliklinika Senica, n.o. Poskytovanie stravy 4.00 EUR 01.02.2021 01.02.2021
4/2021 2021 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov RSMS, spol.s r.o.; Poliklinika Senica, n.o. Podnájom nebytových priestorov 441.00 EUR 31.01.2021 31.01.2021
3/2021 2021 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Poskytnutej dotácie 1150000.00 EUR 07.01.2021 15.01.2021
1/2021 2021 Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov RSMS, spol.s r.o.; Poliklinika Senica, n.o. Budúci podnájom nebytových priestorov 0.00 EUR 05.01.2021 05.01.2021
55/2020 2020 Zmluva Podniková kolektívna zmluva na rok 2021 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 23.12.2020 23.12.2020
49/2020 2020 Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.172/20/SP RSMS, spol.s r.o.; Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 18.12.2020 21.12.2020
48/2020 2020 Zmluva Rámcová zmluva o poskytovaní služieb RSMS, spol.s r.o.; Externé obstarávanie s.r.o. Zabezpečenie realizácie verejných obstarávaní 0.00 EUR 17.12.2020 17.12.2020
44/2020 2020 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Zníženie poskytnutej dotácie 0.00 EUR 07.12.2020 07.12.2020
43/2020 2020 Zmluva Darovacia zmluva RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Darovanie hnuteľného majetku 2514.00 EUR 04.12.2020 04.12.2020
42/2020 2020 Zmluva Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia RSMS, spol.s r.o.; Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie odberného elektrického zariadenia 11.00 EUR 06.11.2020 06.11.2020
34/2020 2020 Zmluva Zmluva o podnájme RSMS, spol.s r.o.; Slovenská plavecká federácia Prenájom bazéna 1440.00 EUR 11.09.2020 11.09.2020
31/2020 2020 Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb RSMS, spol.s r.o.; Mestské kultúrne stredisko Predaj vstupeniek 0.00 EUR 27.07.2020 27.07.2020
23/2020 2020 Zmluva Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 06.07.2020 06.07.2020
30/2020 2020 Zmluva Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie RSMS, spol.s r.o.; Trnavský samosprávny kraj Účelová dotácia na boj s koronavírusom 2500.00 EUR 22.06.2020 02.07.2020
22/2020 2020 Zmluva Dodatok č. 3 k poistnej zmluve RSMS, spol.s r.o.; UNIQA poisťovňa , a.s. Poistenie majetku 3310.83 EUR 30.06.2020 30.06.2020
10/2020 2020 Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve kontokorentnom úvere RSMS, spol. s r.o., Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 01.04.2020 01.04.2020
8/2020 2020 Zmluva Dodatok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2020 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 27.03.2020 27.03.2020
4/2020 2020 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služby RSMS, spol.s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná služba 0.00 EUR 24.02.2020 24.02.2020
4/2020 2020 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služby RSMS, spol.s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná služba 0.00 EUR 24.02.2020 24.02.2020
5/2020 2020 Zmluva Zmluva o poskytovaní služby RSMS, spol.s r.o.; Dominik Janulík Vodná záchranná služba 58015.00 EUR 24.02.2020 24.02.2020
1/2020 2020 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Poskytnutej dotácie 1150000.00 EUR 13.01.2020 13.01.2020
56/2019 2019 Zmluva Zmluva o dodávke plynu RSMS, spol.s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 31.12.2019 31.12.2019
57/2019 2019 Zmluva Zmluva o dodávke plynu RSMS, spol.s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 31.12.2019 31.12.2019
55/2019 2019 Zmluva Zmluva o nájme RSMS, spol.s r.o.; MV SR, Centrum podpory Trnava Prenájom bazéna 25.00 EUR 27.12.2019 27.12.2019
54/2019 2019 Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny RSMS, spol.s r.o.; Energie2, a.s. Dodávka elektriny 0.00 EUR 23.12.2019 23.12.2019
53/2019 2019 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Navýšenie poskytnutej dotácie 22000.00 EUR 19.12.2019 19.12.2019
58/2019 2019 Zmluva Podniková kolektívna zmluva na rok 2020 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 16.12.2019 16.12.2019
50/2019 2019 Zmluva Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie RSMS, spol.s r.o.; Trnavský samosprávny kraj Účelová dotácia na podujatie Wannado 978.00 EUR 13.12.2019 13.12.2019
27/2019 2019 Dohoda Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej zámennej zmluve RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Zrušenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve 0.00 EUR 27.09.2019 27.09.2019
27/2019 2019 Dohoda Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej zámennej zmluve RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Zrušenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve 0.00 EUR 27.09.2019 27.09.2019
26/2019 2019 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby RSMS, spol.s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná služba 5.00 EUR 16.09.2019 16.09.2019
22/2019 2019 Zmluva Rámcová zmluva o poskytnutí služby RSMS, spol.s r.o.; HPM-COMERCIAL, spol. s r.o. Prehliadky a opravy chladiacich kompresorov 9450.00 EUR 12.08.2019 12.08.2019
17/2019 2019 Zmluva Zmluva o podnájme RSMS, spol.s r.o.; MsKs Senica Podnájom parkoviska 1.00 EUR 17.06.2019 28.06.2019
19/2019 2019 Zmluva Zmluva o nájme nápojových automatov RSMS, spol.s r.o.; Orech s.r.o. Nájom nápojových automatov 15.00 EUR 26.06.2019 26.06.2019
16/2019 2019 Zmluva Zmluva o spolupráci RSMS, spol.s r.o.; MEDIA INVEST COMPANY s.r.o. Zabezpečenie organizácie podujatia "Wannado" 10000.00 EUR 11.06.2019 11.06.2019
18/2019 2019 Zmluva Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2019 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 25.04.2019 30.04.2019
6/2019 2019 Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere RSMS, spol. s r.o., Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 16.04.2019 16.04.2019
5/2019 2019 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Poskytnutie dotácie 1100000.00 EUR 10.04.2019 10.04.2019
4/2019 2019 Kúpna zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; Juraj Žakovský - INTEC Záhradné kosačky s príslušenstvom 16919.00 EUR 03.04.2019 03.04.2019
2/2019 2019 Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku RSMS, spol.s r.o.; ÚPSVaR Senica Príspevok na vytvorenie pracovných miest 43103.00 EUR 28.01.2019 28.01.2019
3/2019 2019 Zmluva Zmluva o poskytovaní služby RSMS, spol.s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná a zdravotná služba 5.00 EUR 28.01.2019 28.01.2019
19/2018 2018 Dohoda Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby RSMS, spol.s r.o.; JUDr. Ing. Andrej Slezák - notár Plnenie povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 0.00 EUR 21.12.2018 21.12.2018
20/2018 2018 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie RSMS, spol.s r.o.; Mesto Senica Poskytnutie dotácie 1000000.00 EUR 19.12.2018 19.12.2018
18/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytovaní služby - Dodatok č. 1 RSMS, spol.s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná služba 4.00 EUR 17.12.2018 17.12.2018
17/2018 2018 Zmluva Podniková kolektívna zmluva na rok 2019 RSMS, spol.s r.o.; ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 03.12.2018 03.12.2018
15/2018 2018 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol.s r.o.; HPM-COMERCIAL,spol. s r.o. Využitie odpadového tepla z kompresorov 42818.00 EUR 18.10.2018 18.10.2018
14/2018 2018 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol.s r.o.; MSP MARTIŠ, s.r.o. Oprava priestorov sociálnych zariadení v saune 15690.00 EUR 24.09.2018 24.09.2018
10/2018 2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol.s r.o.; RNDr. Vladimír Levársky Posilňovacie zariadenie 4500.00 EUR 21.09.2018 21.09.2018
11/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Slovanet,a.s. Elektronické komunikačné služby 114.00 EUR 20.09.2018 21.09.2018
12/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva RSMS, spol.s r.o.; Tatra banka, a.s. Elektronické bankovníctvoBusiness Banking 0.00 EUR 19.09.2018 21.09.2018
9/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol.s r.o.; Slovak Telekom,a.s. Optický internet 1.00 EUR 10.08.2018 10.08.2018
13/2018 2018 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol.s r.o.; MSP MARTIŠ, s.r.o. Oprava priestorov šatní v športovej hale 18961.00 EUR 31.07.2018 31.07.2018
6/2018 2018 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o., SOMI Systems a.s. Zavedenie systému ochrany osobných údajov "GDPR" 1358.00 EUR 10.05.2018 10.05.2018
7/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb RSMS, spol. s r.o., SOMI Systems a.s. Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov "GDPR" 100.00 EUR 10.05.2018 10.05.2018
8/2018 2018 Zmluva Dodatok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2018 RSMS spol. s r.o., ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 30.04.2018 30.04.2018
5/2018 2018 Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere RSMS, spol. s r.o., Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 24.04.2018 24.04.2018
16/2018 2018 Dohoda Dohoda o zabezpečení odborných služieb RSMS, spol.s r.o.; RÚVZ Odber vzoriek vody 175.00 EUR 18.04.2018 18.04.2018
4/2018 2018 Zmluva Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 09.02.2018 09.02.2018
3/2018 2018 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Poskytnutie dotácie 1115000.00 EUR 12.01.2018 12.01.2018
2/2018 2018 Zmluva Darovacia zmluva RSMS, spol. s r.o., MsKS Senica Finančný dar 500.00 EUR 11.01.2018 11.01.2018
1/2018 2018 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol. s r.o., Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu 25.00 EUR 04.01.2018 04.01.2018
41/2017 2017 Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní RSMS, spol. s r.o., DORSA s.r.o. Zber, odvoz a skladovanie VŽP 0.35 EUR 28.12.2017 28.12.2017
40/2017 2017 Zmluva Podniková kolektívna zmluva na rok 2018 RSMS, spol. s r.o., ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 20.12.2017 20.12.2017
39/2017 2017 Zmluva Zmluva o dodávke elektriny RSMS, spo. s r.o., Pow-en a.s. Dodávka elektriny 0.00 EUR 07.12.2017 07.12.2017
33/2017 2017 Zmluva Zmluva o dodávke plynu RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 31.10.2017 31.10.2017
34/2017 2017 Zmluva Zmluva o dodávke plynu RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 31.10.2017 31.10.2017
35/2017 2017 Zmluva Zmluva o dodávke plynu RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 31.10.2017 31.10.2017
29/2017 2017 Zmluva Dodatok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve RSMS, spol. s r.o., ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 27.09.2017 27.09.2017
28/2017 2017 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o., Mestský podnik služieb spol. s r.o. Nákup osobného vozidla 6000.00 EUR 26.09.2017 26.09.2017
26/2017 2017 Zmluva Zmluva o prenájme so servisnými službami RSMS, spol. s r.o., Ing. Peter Švec - Atis Prenájom multifunkčného zariadenia 30.00 EUR 19.09.2017 19.09.2017
22/2017 2017 Zmluva Zmluva o budúcej zámennej zmluve RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Budúca zámenná zmluva 0.00 EUR 18.08.2017 29.08.2017
23/2017 2017 Zmluva Zmluva o budúcej zámennej zmluve RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Budúca zámenná zmluva 0.00 EUR 18.08.2017 29.08.2017
15/2017 2017 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol. s r.o., Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu 27.08 EUR 30.06.2017 30.06.2017
16/2017 2017 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol. s r.o., Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu 27.08 EUR 30.06.2017 30.06.2017
17/2017 2017 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol. s r.o., Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu 27.08 EUR 30.06.2017 30.06.2017
18/2017 2017 Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb RSMS, spol. s r.o., Orange Slovensko, a.s. Zmena účastníckeho programu 27.08 EUR 30.06.2017 30.06.2017
20/2017 2017 Dohoda Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora RSMS, spol. s r.o., JUDr. Agáta Džačovská Plnenie povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 500.00 EUR 27.06.2017 27.06.2017
14/2017 2017 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6/2016 RSMS, spol. s r.o., Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 16.05.2017 16.05.2017
13/2017 2017 Dohoda Dohoda o poskytnutí finančného príspevku RSMS, spol. s r.o., ÚPSVaR Senica Poskytnutie finančného príspevku 4816.02 EUR 19.04.2017 19.04.2017
8/2017 2017 Zmluva Zmluva o spolupráci RSMS, spol. s r.o., ROYAL SCENT, s.r.o. Dodávka a údržba vonných kaziet 150.00 EUR 22.02.2017 22.02.2017
7/2017 2017 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o., A-Z AUTO Slovakia, s.r.o. Kúpa nákladného vozidla 3300.00 EUR 21.02.2017 21.02.2017
4/2017 2017 Zmluva Zmluva o nájme RSMS, spol. s r.o., MV SR Prenájom Mestskej plavárne 22.00 EUR 25.01.2017 25.01.2017
2/2017 2017 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Poskytnutie dotácie 920000.00 EUR 16.01.2017 16.01.2017
46/2016 2016 Zmluva Zmluva o zbere, preprave a skladovaní RSMS, spol. s r.o., DORSA s.r.o. Zber, odvoz a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov 0.35 EUR 29.12.2016 29.12.2016
37/2016 2016 Zmluva Zmluva o podnájme nehnuteľnosti - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o., Mesto Senica Podnájom nehnuteľnosti 20000.00 EUR 20.01.2017 20.12.2016
38/2016 2016 Zmluva Podniková kolektívna zmluva RSMS, spol. s r.o., ZO SLOVES Kolektívna zmluva 0.00 EUR 20.12.2016 20.12.2016
34/2016 2016 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 3 RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 08.12.2016 08.12.2016
35/2016 2016 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 3 RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 08.12.2016 08.12.2016
36/2016 2016 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 5 RSMS, spol. s r.o., SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 08.12.2016 08.12.2016
33/2016 2016 Zmluva Zmluva o servisnom prenájme rohoží RSMS, spol. s r.o., Lindstrom, s.r.o. Prenájom rohoží 5.30 EUR 28.11.2016 28.11.2016
31/2016 2016 Zmluva Zmluva o servisnom prenájme rohoží RSMS, spol. s r.o., Lindstrom, s.r.o. Prenájom rohoží 8.17 EUR 06.10.2016 06.10.2016
27/2016 2016 Dohoda Dohoda o zabezpečení odborných služieb RSMS, spol. s r.o., RÚVZ v Senici Odber vzoriek vody 175.06 EUR 22.09.2016 22.09.2016
25/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 7 - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o., MP - ELMONT, s.r.o. Rekonštrukcia elektroinštalácie 1142.40 EUR 19.09.2016 19.09.2016
26/2016 2016 Zmluva Zmluve o dielo č. 8 - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o., Ing. Peter Švec - ATIS Kamery a ozvučenie 560.97 EUR 19.09.2016 19.09.2016
24/2016 2016 Dohoda Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov RSMS, spol. s r.o.: ÚPSVaR Senica Príspevok na vytvorenie pracovného miesta 6570.60 EUR 24.08.2016 24.08.2016
23/2016 2016 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o.; NICOL Slovakia s.r.o. Nábytok a mobiliár 49727.54 EUR 15.08.2016 15.08.2016
22/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 2 - Dodatok č. 2 RSMS, spol. s r.o.; MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Stavebné práce 9315.00 EUR 03.08.2016 03.08.2016
20/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 5 - Dodatok č. 2 RSMS, spol. s r.o.; Eleven Slovensko, s.r.o. Vodné atrakcie 18024.00 EUR 07.07.2016 07.07.2016
18/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 2 - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.; MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Stavebné práce 26000.00 EUR 29.06.2016 29.06.2016
17/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 4 - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.; APROREAL, s.r.o. Stavebné práce 13164.20 EUR 15.06.2016 15.06.2016
16/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 6 - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.;STAS, s.r.o. Stavebné práce 13623.10 EUR 13.06.2016 13.06.2016
14/2016 2016 Zmluva Zmluva o poskytovaní služby RSMS, spol. s r.o.; Milan Jamrich - MJ centrum Vodná záchranná služby 4.30 EUR 03.06.2016 03.06.2016
13/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.; JOVATECH, s.r.o. Rekonštrukcia vzduchotechniky 4235.00 EUR 26.05.2016 26.05.2016
12/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.; Eleven Slovensko, s.r.o. Vodné atrakcie 0.00 EUR 03.05.2016 03.05.2016
6/2016 2016 Zmluva Zmluva o kontokorentnom úvere RSMS, spol. s r.o.; Tatra banka, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 26.04.2016 26.04.2016
7/2016 2016 Zmluva Zmluva o záložnom práve RSMS, spol. s r.o.; Tatra banka, a.s. Záložné právo k nehnuteľnému majetku 0.00 EUR 26.04.2016 26.04.2016
8/2016 2016 Zmluva Zmluva o použití zmenky RSMS, spol. s r.o.; Tatra banka, a.s. Zmenkové vyplňovacie právo 0.00 EUR 26.04.2016 26.04.2016
11/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo - Dodatok č.1 RSMS, spol. s r.o.,APROREAL, s.r.o. Stavebné práce 18682.72 EUR 15.04.2016 15.04.2016
5/2016 2016 Zmluva Poistná zmluva RSMS, spol. s r.o.; UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 3310.00 EUR 04.04.2016 04.04.2016
4/2016 2016 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol. s r.o.; Mesto Senica Poskytnutie dotácie 850000.00 EUR 18.03.2016 18.03.2016
10/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; Ing. Peter Švec - ATIS Kamery a ozvučenie 28371.94 EUR 15.03.2016 15.03.2016
2/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; MP - ELMONT, s.r.o. Rekonštrukcia elektroinštalácie 28514.00 EUR 08.02.2016 08.02.2016
1/2016 2016 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; Green Wave Recycling s.r.o. Vyprázdňovanie a skartácia dokumentov 1.00 EUR 01.02.2016 01.02.2016
59/2015 2015 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 2 RSMS, spol. s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 28.12.2015 28.12.2015
60/2015 2015 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 2 RSMS, spol. s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 28.12.2015 28.12.2015
61/2015 2015 Zmluva Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 4 RSMS, spol. s r.o.; SPP, a.s. Dodávka plynu 0.00 EUR 28.12.2015 28.12.2015
57/2015 2015 Zmluva Zmluva o komisnom predaji RSMS, spol. s r.o.; Ján Peter Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 07.12.2015 07.12.2015
62/2015 2015 Zmluva Zmluva o komisionálnom predaji RSMS, spol. s r.o., Ján Peter Predaj knihy 15.00 EUR 07.12.2015 07.12.2015
58/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; STAS, s.r.o. Rekonštrukcia kúrenia a zdravotechniky 35872.00 EUR 04.12.2015 04.12.2015
55/2015 2015 Zmluva Zmluva o PZP RSMS, spol. s r.o.; Generali Poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 98.00 EUR 03.12.2015 03.12.2015
54/2015 2015 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o.; Mgr. Mária Podhorániová Kúpa osobného vozidla 1200.00 EUR 01.12.2015 01.12.2015
56/2015 2015 Zmluva Zmluva o komisnom predaji RSMS, spol. s r.o.; RECO, s.r.o. Komisný predaj predmetov 0.00 EUR 20.11.2015 20.11.2015
52/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; HPM-COMERCIAL, spol. s r.o. Výmena kondenzátora 70140.00 EUR 28.10.2015 28.10.2015
48/2015 2015 Zmluva Zmluva pre havarijné poistenie RSMS, spol. s r.o.; KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie 939.00 EUR 23.10.2015 23.10.2015
49/2015 2015 Zmluva Rámcová zmluva RSMS, spol. s r.o.; Senická volejbalová mládež, o.z. Preprava osôb 5000.00 EUR 23.10.2015 23.10.2015
50/2015 2015 Zmluva Rámcová zmluva RSMS, spol. s r.o.; TJ Záhoran Senica Preprava osôb 5000.00 EUR 23.10.2015 23.10.2015
51/2015 2015 Zmluva Rámcová zmluva RSMS, spol. s r.o.; INTERCOMMERCE, s.r.o. Preprava osôb 5000.00 EUR 23.10.2015 23.10.2015
46/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky RSMS, spol. s r.o.;SkyToll, a.s. Palubná jednotka na mýtne poplatky 0.00 EUR 21.10.2015 21.10.2015
47/2015 2015 Zmluva Zmluva o užívaní ciest RSMS, spol. s r.o.; NDS, a.s. Užívanie vymedzených úsekov ciest 0.00 EUR 21.10.2015 21.10.2015
44/2015 2015 Zmluva Zmluva o výpožičke dopravného prostriedku RSMS, spol. s r.o.; Ladislav Baláž Výpožička dopravného prostriedku 0.00 EUR 16.10.2015 16.10.2015
45/2015 2015 Zmluva Zmluva o PZP RSMS, spol. s r.o.; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 601.00 EUR 16.10.2015 16.10.2015
42/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky RSMS, spol. s r.o.; SkyToll, a.s. Palubná jednotka na mýtne poplatky 0.00 EUR 14.10.2015 14.10.2015
43/2015 2015 Zmluva Zmluva o užívaní ciest RSMS, spol. s r.o.; NDS, a.s. Užívanie vymedzených úsekov ciest 0.00 EUR 14.10.2015 14.10.2015
41/2015 2015 Zmluva Zmluva o PZP RSMS, spol. s r.o.; Generali Poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 139.00 EUR 13.10.2015 13.10.2015
40/2015 2015 Zmluva Leasingová zmluva RSMS, spol. s r.o.; BKS-Leasing s.r.o. Autobus 23570.00 EUR 06.10.2015 06.10.2015
38/2015 2015 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme RSMS, spol. s r.o.; LEDprodukt s.r.o. Podnájom nebytových priestorov 0.00 EUR 30.09.2015 30.09.2015
39/2015 2015 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme RSMS, spol. s r.o.; LEDprodukt s.r.o. Podnájom nebytových priestorov 0.00 EUR 30.09.2015 30.09.2015
37/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; Eleven Slovensko, s.r.o. Vodné atrakcie 225915.00 EUR 22.09.2015 22.09.2015
36/2015 2015 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy RSMS, spol. s r.o.; ALDEA REAL, s.r.o. Ukončenie podnájmu 0.00 EUR 21.09.2015 21.09.2015
35/2015 2015 Zmluva Zmluva o podnájme RSMS, spol. s r.o.; DDK SLOVAKIA, spol. s r.o. Umiestnenie reklamy 2550.00 EUR 31.08.2015 31.08.2015
34/2015 2015 Dohoda Dohoda o poskytnutí príspevku RSMS, spol. s r.o.; ÚPSVaR Senica Poskytnutie finančného príspevku 24472.00 EUR 13.08.2015 13.08.2015
33/2015 2015 Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva - Dodatok č. 1 RSMS, spol. s r.o.; ZO SLOVES pri MsÚ v Senici Pracovnoprávne vzťahy 0.00 EUR 29.07.2015 31.07.2015
31/2015 2015 Zmluva Zmluva o komisnom predaji RSMS, spol. s r.o.; Erika Voleková - ERESA Komisný predaj tovaru 1.00 EUR 17.07.2015 17.07.2015
30/2015 2015 Dohoda Dohoda o elektronickom doručovaní RSMS, spol. s r.o.; Colný úrad Trnava Elektronické doručovanie podaní 0.00 EUR 14.07.2015 14.07.2015
29/2015 2015 Zmluva o dielo Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; APROREAL, s.r.o. Stavebné práce - rekonštrukcia plavárne 227371.00 EUR 26.06.2015 26.06.2015
28/2015 2015 Kúpna zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o.; Martin Chalupka Kúpa nákladného vozidla 3900.00 EUR 25.06.2015 25.06.2015
27/2015 2015 Mandátna zmluva Mandátna zmluva RSMS, spol. s r.o.; Dipa, s.r.o. Stavebný dozor - rekonštrukcia plavárne 13680.00 EUR 25.06.2015 25.06.2015
32/2015 2015 Dohoda Dohoda o spracúvaní údajov RSMS, spol. s r.o.; HOUR, spol. s r.o. Spracúvanie údajov 0.00 EUR 25.06.2015 25.06.2015
24/2015 2015 Zmluva Zmluva o dodávke pitnej vody RSMS, spol. s r.o.; BVS, a.s. Dodávka pitnej vody 0.00 EUR 24.06.2015 24.06.2015
25/2015 2015 Zmluva Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve RSMS, spol. s r.o.; Mesto Senica Nájom nebytových priestorov 0.00 EUR 24.06.2015 24.06.2015
26/2015 2015 Zmluva Zmluva o podnájme RSMS, spol. s r.o.; ZUŠČÍK, s.r.o. Umiestnenie reklamy 72.00 EUR 19.06.2015 19.06.2015
23/2015 2015 Zmluva Kúpna zmluva RSMS, spol. s r.o.; FEROSAM, s.r.o. Dodávka kovového odpadu 90.00 EUR 18.06.2015 18.06.2015
53/2015 2015 Zmluva Zmluva o spolupráci RSMS, spol. s r.o.; NEXT TRADE s.r.o. Potravinové výrobky 240.00 EUR 16.06.2015 16.06.2015
22/2015 2015 Zmluva Zmluva o spolupráci RSMS, spol. s r.o.; M.I.C. s.r.o. Dračie lode 2015 18562.00 EUR 08.06.2015 08.06.2015
21/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytnutie služby RSMS, spol. s r.o.; Andrea Mudrochová Ambulantný predaj 15.00 EUR 05.06.2015 05.06.2015
19/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o. Stavebné práce 237581.00 EUR 29.05.2015 29.05.2015
20/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; JOVATECH, s.r.o. Rekonštrukcia vzduchotechniky 232371.00 EUR 29.05.2015 29.05.2015
18/2015 2015 Zmluva Zmluva o dielo RSMS, spol. s r.o.; APROREAL, s.r.o. Stavebné práce 358060.00 EUR 29.05.2015 29.05.2015
17/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; MUDr. Anna Olšovská, s.r.o. Poskytovanie stravy 3.00 EUR 25.05.2015 25.05.2015
16/2015 2015 Zmluva Zmluva o zriadení záložného práva RSMS spol. s r.o.; Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie záložného práva na pohľadávky 0.00 EUR 30.04.2015 30.04.2015
14/2015 2015 Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme RSMS spol. s r.o.; Eva Ondrovičová Podnájom nebytových priestorov 0.00 EUR 30.04.2015 30.04.2015
15/2015 2015 Zmluva Zmluva o kont. úvere - Dodatok č. 6 RSMS, spol. s r.o.; Prima banka Slovensko, a.s. Kontokorentný úver 140000.00 EUR 30.04.2015 30.04.2015
12/2015 2015 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme RSMS, spol. s r.o.; Ivana Reháková Ukončenie podnájmu 0.00 EUR 29.04.2015 29.04.2015
13/2015 2015 Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme RSMS spol. s r.o.; Peter Šúrek Ukončenie podnájmu 0.00 EUR 29.04.2015 29.04.2015
11/2015 2015 Dohoda Dohoda o poskytnutí finančného príspevku RSMS spol. s r.o.; ÚPSVaR Senica Poskytnutie finančného príspevku 20550.00 EUR 20.04.2015 20.04.2015
9/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. Poskytovanie stravy 3.00 EUR 13.04.2015 13.04.2015
10/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; Ing. Silvia Kabaňová Poskytovanie stravy 3.00 EUR 13.04.2015 13.04.2015
8/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; KT OBAL, s.r.o. Poskytovanie stravy 3.00 EUR 01.04.2015 01.04.2015
6/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; ADO-Service, s.r.o. Poskytovanie stravy 3.00 EUR 30.03.2015 30.03.2015
7/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie RSMS, spol. s r.o.; Mesto Senica Poskytnutie dotácie 870000.00 EUR 30.03.2015 30.03.2015
5/2015 2015 Zmluva Zmluva o podnájme RSMS, spol. s r.o.; Silvia Hauser Umiestnenie reklamy 72.00 EUR 13.03.2015 13.03.2015
4/2015 2015 Zmluva Zmluva o dodávke pitnej vody RSMS, spol. s r.o.; BVS, a.s. Dodávka pitnej vody 0.00 EUR 10.03.2015 10.03.2015
3/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; Miroslav Křupala Poskytovanie stravy 3.00 EUR 02.03.2015 02.03.2015
2/2015 2015 Zmluva Zmluva o poskytovaní stravy RSMS, spol. s r.o.; K & F, spol. s r.o. Poskytovanie stravy 3.00 EUR 30.01.2015 30.01.2015
102/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Slovenská pošta, a. s., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 137.00 EUR 23.12.2015 05.01.2015
81/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov DADOR, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov dodatok č. 1 0.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
94/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Katarína Štvrtecká - CATHERIN, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 34.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
32/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme reklamných priestorov DDK SLOVAKIA, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom reklamných priestorov - zimný štadión 1375.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
71/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Vladimír Hlavenka, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 1 0.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
105/14/sprava 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Robert Ondruš - ROTEX, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 1485.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
65/13/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Pavol Vrablic, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 1 0.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
67/13/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Václav Bureš - Vendy Servis, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 1 0.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
82/14/RO 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Tomáš Šibal FITNESS FOOD MENU, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov dodatok č. 1 2280.00 EUR 31.12.2014 05.01.2015
1/2015 2015 Zmluva Zmluve o podnájme - Dodatok č. 4 RSMS, spol. s r.o.; Eva Ondrovičová Podnájom nebytových priestorov 0.00 EUR 02.01.2015 02.01.2015
46/12/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Záujmová skupina občanov MAHAV, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 5 0.00 EUR 19.12.2014 22.12.2014
58/13/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Dagmar Miháliková, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 4 0.00 EUR 19.12.2014 22.12.2014
72/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov INOVA PLUS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 3 0.00 EUR 19.12.2014 22.12.2014
148/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Daniel Lukáč, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 3.00 EUR 30.11.2014 05.12.2014
RECO 2014 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji RECO, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 4.00 EUR 20.11.2014 24.11.2014
Kolektívna zmluva 2014 Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy, RSMS, s. r. o. Kolektívna zmluva 2015 0.00 EUR 13.11.2014 20.11.2014
31/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme reklamných priestorov Bojar, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - tenisová hala 60.00 EUR 31.10.2014 06.11.2014
30/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme reklamných priestorov GEOSPOL, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - tenisová hala 60.00 EUR 31.10.2014 05.11.2014
145/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy ELMAK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 3.00 EUR 31.10.2014 05.11.2014
146/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy SK-TEX, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 3.00 EUR 31.10.2014 05.11.2014
26/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme reklamných priestorov Eduard Rehák - ADIS, RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - tenisová hala 60.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
27/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme reklamných priestorov SEMIS TRADE, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - tenisová hala 60.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
104/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov ALDEA REAL, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - športová hala 59.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
29/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov VVZ, s. r. o., RSMS, s. r. o. Nájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
28/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS, RSMS, s. r. o. Nájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
147/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Andrea Filová, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 3.00 EUR 31.10.2014 04.11.2014
RECO 2014 2014 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji RECO, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 29.10.2014 31.10.2014
Bombovo 2014 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Bombovo, cestovná kancelária, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, organizovanie a realizácia škôl v prírode, výletov, sústredení. 0.00 EUR 27.10.2014 28.10.2014
96/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Mária Šturdíková - M-Style, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 32.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
97/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Jana Slezáková, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 53.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
100/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov MARIVET, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 86.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
101/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov MARIVET, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 336.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
103/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov I&P Expedia, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 26.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
92/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov KLEKY, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 90.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
84/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Poslanecká kancelária poslanca NR SR, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 59.00 EUR 29.09.2014 02.10.2014
85/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Pavol Caltík - EKO-DATA, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 89.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
87/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Katarína Škodová - WOMAN, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 39.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
88/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Marta Oravcová - Kaderníctvo MARTA, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 55.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
91/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Mgr. František Jankovič - SINET, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 155.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
93/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Ľubica Konečná - LILA, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 23.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
98/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Vladimír Matuský, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 188.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
1 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nehnuteľností Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Podnájom nehnuteľností - pozemok zimný štadión 320.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
0 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Nájom nebytových priestorov - dodatok č. 7 3000.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
86/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Ľudmila Krenželáková - Kaderníctvo, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 88.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
90/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Záhorácke reality, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 469.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
89/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Ingrid Martináková, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 60.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
95/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Oblastný futbalový zväz Senica, občianske združenie, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 181.00 EUR 29.09.2014 30.09.2014
8001057298 2014 Poistná zmluva Poistná zmluva Uniqa poisťovňa a. s., RSMS, s. r. o. Poistenie zimný štadión 3597.00 EUR 26.09.2014 29.09.2014
FI-SA 2014 Zmluva o dielo Zmluva o dielo FI-SA, Marián Sasko, RSMS, s. r. o. Rekonštrukcia sauny 7992.00 EUR 15.09.2014 17.09.2014
FI-SA 2014 Zmluva o dielo Zmluva o dielo FI-SA, Marián Sasko, RSMS, s. r. o. Rekonštrukcia sauny - dodatok 7992.00 EUR 15.09.2014 17.09.2014
72/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov INOVA PLUS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 2 0.00 EUR 02.09.2014 05.09.2014
83/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - halový sklad 669.00 EUR 20.08.2014 25.08.2014
RES 038 14 R2 2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva REMOV Sport, s. r. o., RSMS, s. r. o. Zariadenie zimného štadióna - mantinely 68569.00 EUR 12.08.2014 14.08.2014
RES 038 14 R2 2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva REMOV Sport, s. r. o., RSMS, s. r. o. Zariadenie zimného štadióna - mantinely - dodatok 4896.00 EUR 12.08.2014 14.08.2014
82/14/RO 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Tomáš Šibal FITNESS FOOD MENU, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - turistická ubytovňa 30.00 EUR 01.08.2014 06.08.2014
50/12/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov HK 91, HC Dukla Senica, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión - dodatok č. 2 0.00 EUR 31.07.2014 04.08.2014
46/12/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Záujmová skupina občanov MAHAV, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 4 5.00 EUR 01.07.2014 04.07.2014
72/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov INOVA PLUS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 1 5.00 EUR 01.07.2014 04.07.2014
80/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov I&P expedia, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 26.00 EUR 01.07.2014 03.07.2014
81/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov DADOR, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 98.00 EUR 01.07.2014 03.07.2014
0 2014 Mandátna zmluva Mandátna zmluva Cassis consult, s. r. o., RSMS, s. r. o. Poradensko-konzultačné služby - získanie finančných prostriedkov z EF 300.00 EUR 01.07.2014 03.07.2014
143/SL/14 2014 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o nájme predajného priestoru LUNAPARK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom priestoru na ambulantný predaj - pojazdný bufet 13.00 EUR 23.06.2014 25.06.2014
144/SL/14 2014 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o nájme predajného priestoru Ján Mareček, RSMS, s. r. o. Prenájom priestoru na ambulantný predaj - stánok 13.00 EUR 23.06.2014 25.06.2014
142/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Ing. Pavol Závodský - PULZ, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 3.00 EUR 12.06.2014 13.06.2014
KPK 2014 2014 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Klub priateľov kultúry, o. z., RSMS, s. r. o. Komisný predaj CD 0.00 EUR 07.06.2014 10.06.2014
24/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov MIMA PLUS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - letné kúpalisko 10.00 EUR 30.05.2014 02.06.2014
25/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov R&M GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - letné kúpalisko 10.00 EUR 30.05.2014 02.06.2014
79/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme reklamných priestorov K&Bee, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 30.00 EUR 30.05.2014 02.06.2014
79/14/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov K&Bee, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 30.00 EUR 30.05.2014 02.06.2014
1011/2009 2009 Zmluva na dodávku pitnej vody Zmluva na dodávku pitnej vody SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o., RSMS, s. r. o. Dodávka pitnej vody RO Zlatnícka dolina 1.00 EUR 31.12.2008 30.05.2014
1011/2009 2014 Zmluva na dodávku pitnej vody Zmluva na dodávku pitnej vody SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o., RSMS, s. r. o. Dodávka pitnej vody RO Zlatnícka dolina dodatok 1.00 EUR 30.05.2014 30.05.2014
44/037/09 2014 Zmluva o kontokorentnom úvere Zmluva o kontokorentnom úvere RSMS, Prima banka Zmluva o kontokorentnom úvere 0.00 02.05.2014 05.05.2014
1 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Nájom nebytových priestorov - dodatok č. 6 0.00 EUR 30.04.2014 05.05.2014
1 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Nájom nebytových priestorov - dodatok č. 6 0.00 EUR 30.04.2014 05.05.2014
78/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov SPORTREKLAMA agency, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 180.00 EUR 30.04.2014 02.05.2014
141/SL/14 2014 Zmluva o poskytovaní stravy a ubytovania Zmluva o poskytovaní stravy a ubytovania ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o., RSMS, s. r. o. Ubytovanie s polpenziou 643.00 EUR 11.04.2014 15.04.2014
Sáša 2014 2014 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Agentúra Sáša, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 02.04.2014 04.04.2014
BELJA 2013 Zmluva PO a BOZP Zmluva PO a BOZP BELJA, s. r. o., RSMS, s. r. o. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a BOZP 1.00 EUR 01.04.2014 03.04.2014
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 27.03.2014 28.03.2014
77/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov FBLR, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 50.00 EUR 25.03.2014 28.03.2014
76/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme miestnosti Róbert Bayer, RSMS, s. r. o. Prenájom miestnosti 505.00 EUR 07.03.2014 10.03.2014
eventim 2014 Zmluva o distribúcii vstupeniek Zmluva o distribúcii vstupeniek eventim sk, s. r. o., RSMS, s. r. o. Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek - príloha č. 2 0.00 EUR 28.02.2014 04.03.2014
74/14/RO 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme Juraj Uhlár, RSMS, s. r. o. Podnájom parkoviska - Kunovská priehrada 1000.00 EUR 28.02.2014 03.03.2014
75/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov REALITY GROUP, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 232.00 EUR 28.02.2014 03.03.2014
Ticket art 2014 Zmluva o distribúcii vstupeniek Zmluva o distribúcii vstupeniek Ticket art, s. r. o., RSMS, s. r. o. Zmluva o distribúcii vstupeniek - dodatok č. 1 0.00 EUR 13.02.2014 17.02.2014
Zamcová 2014 2014 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Alžbeta Zamcová, RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 10.02.2014 12.02.2014
72/14/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov INOVA PLUS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň 4.00 EUR 06.02.2014 10.02.2014
RUVZ 2014 Dohoda Dohoda o zabezpečení odborných služieb Regionálny úrad verejného zdravotníctva, RSMS, s. r. o. Odber a analýza vzoriek vody z plaveckého bazéna 65.00 EUR 01.02.2014 05.02.2014
71/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Vladimír Hlavenka, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 37.00 EUR 27.01.2014 29.01.2014
71/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Vladimír Hlavenka, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 37.00 EUR 27.01.2014 29.01.2014
71/14/N 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Vladimír Hlavenka, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 37.00 EUR 27.01.2014 29.01.2014
58/13/PH 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Dagmar Miháliková, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 3 5.00 EUR 21.01.2014 24.01.2014
22/RE/14 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Lekocentrum, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 60.00 EUR 21.01.2014 23.01.2014
Cevarm 2014 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb CEVARM, cestovná kancelária pre deti, s. r. o., RSMS, s. r. o. Chata nad plážou - ubytovanie 0.00 EUR 14.01.2014 17.01.2014
01/RE/09 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov DDK Slovakia, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión dodatok 2142.00 EUR 31.12.2013 06.01.2014
38/10/ZŠ 2010 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Službyt, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - plaváreň 840.00 EUR 31.12.2013 03.01.2014
38/10/ZŠ 2014 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Službyt, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - plaváreň - dodatok č. 1 840.00 EUR 31.12.2013 03.01.2014
70/13/správa 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Eco Term, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 217.00 EUR 31.12.2013 03.01.2014
NAY 2014 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov NAY a. s., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 500.00 EUR 02.01.2014 03.01.2014
64/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Peter Dolovacký, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - dodatok č. 1 197.00 EUR 31.12.2013 02.01.2014
125/SL/12 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Dojč, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla - dodatok č. 1 3.00 EUR 29.11.2013 03.12.2013
126/SL/12 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Štefanov, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla - dodatok č. 1 3.00 EUR 29.11.2013 03.12.2013
132/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy MGS COLOR GARDEN, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla - dodatok č. 1 3.00 EUR 29.11.2013 03.12.2013
136/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Lovinterier, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla - dodatok č. 1 3.00 EUR 29.11.2013 03.12.2013
137/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Roľnícke družstvo Vrátno, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla - dodatok č. 1 3.00 EUR 29.11.2013 03.12.2013
68/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Dagmar Danielová - JOGY, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 59.00 EUR 27.11.2013 29.11.2013
310412014 2013 Zmluva o dodávke elektriny Zmluva o dodávke elektriny Pow-en, a. s., RSMS, spol. s r. o. združená dodávka elektriny 0.00 EUR 06.11.2013 07.11.2013
64/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme RSMS, P. Dolovacký Podnájom nebytových priestorov 1184.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
67/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme RSMS, V. Bureš - Vendy servis Podnájom nebytových priestorov 1710.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
20/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov RSMS, Bojar, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
16/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov VVZ, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
18/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov META-CS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
21/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov GEOSPOL, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
64/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Peter Dolovacký, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 98.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
65/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Pavol Vrablic, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 98.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
66/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Peter Illík, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 98.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
67/13/N 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Václav Bureš - Vendy Servis, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov 142.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
64/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Tenisový klub Senica, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - tenisová hala 1.00 EUR 31.10.2013 01.11.2013
RECO 2013 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji RECO, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj kalendárov 0.00 EUR 28.10.2013 30.10.2013
35/10/ZŠ 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Záhorácke reality, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión dodatok 469.00 EUR 14.10.2013 16.10.2013
15/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS Nájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 01.10.2013 04.10.2013
13/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov PA3K, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 01.10.2013 03.10.2013
14/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov SLEZÁK CONSULTING, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 01.10.2013 03.10.2013
12/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov RSMS, R&R GRIMM, s. r. o. Nájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 60.00 EUR 01.10.2013 02.10.2013
138/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Leška Stanislav - kovovýroba, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 30.09.2013 02.10.2013
140/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Roľnícke družstvo Prietrž, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 30.09.2013 02.10.2013
LZN/13/20001 2013 Zmluva o leasingu nehnuteľností Zmluva o leasingu nehnuteľností BKS-Leasing a. s., RSMS, s. r. o. Leasing nehnuteľností 133000.00 EUR 27.09.2013 30.09.2013
137/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Roľnícke družstvo Vrátno, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 24.09.2013 26.09.2013
58/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Dagmar Miháliková, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 2 0.00 EUR 18.09.2013 20.09.2013
Ropek 2013 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Ing. Rudolf Ropek, RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 02.09.2013 05.09.2013
63/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov OMS, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión, tenisový kurt, športová hala 0.00 EUR 28.08.2013 02.09.2013
136/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Lovinterier, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 13.08.2013 15.08.2013
50/12/ZŠ 2013 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov HK 91, HC Dukla Senica, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión - dodatok č. 1 12500.00 EUR 31.07.2013 05.08.2013
11/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov RSMS, SEMIS TRADE, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 50.00 EUR 01.08.2013 02.08.2013
Toman 2013 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Toman a Toman - Pavel Toman, RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 11.07.2013 15.07.2013
58/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Dagmar Miháliková, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň, dodatok č. 1 0.00 EUR 01.07.2013 05.07.2013
134/SL/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov LUNAPARK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom priestoru na umiestnenie bufetu 13.00 EUR 01.07.2013 03.07.2013
Toman 2013 2 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Toman a Toman - Pavel Toman, RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 27.06.2013 28.06.2013
KPK 2013 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Klub priateľov kultúry, o. z., RSMS, s. r. o. Komisný predaj CD 0.00 EUR 07.06.2013 11.06.2013
59/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov DATACENTRE, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 51.00 EUR 21.05.2013 23.05.2013
44/037/09 2013 Zmluva o kontokorentnom úvere dodatok č. 4 Zmluva o kontokorentnom úvere RSMS, spol. s r. o., Prima banka Slovensko, a. s. kontokorentný úver dodatok č. 4 5000.00 EUR 03.05.2013 06.05.2013
1 2013 Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva RSMS, spol. s r. o., SLOVES sociálny mier 0.00 EUR 05.04.2013 05.04.2013
Sáša 2013 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Agentúra Sáša, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 02.04.2013 05.04.2013
58/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Dagmar Miháliková, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - plaváreň 5.00 EUR 26.03.2013 29.03.2013
Sáša 2013 2 2013 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Agentúra Sáša, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 20.02.2013 22.02.2013
NAY 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov NAY a. s., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - tenisová hala 100.00 EUR 01.02.2013 04.02.2013
56/13/PH 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Auxiliary Services, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 81.00 EUR 30.01.2013 01.02.2013
132/SL/13 2013 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy MGS COLOR GARDEN, s. r. o., RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 16.01.2013 18.01.2013
02/2013 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov LP Finance and Consulting, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 1.00 EUR 01.01.2013 03.01.2013
01/2013 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov LP Finance & Consulting s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 1.00 EUR 01.01.2013 03.01.2013
05/SL/09 2013 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Milan Jamrich - MJ Centrum, RSMS, s. r. o. Dozor nad bezpečnou prevádzkou - kúpalisko, plaváreň, Kunovská priehrada: dodatok 3.00 EUR 01.01.2013 03.01.2013
06/RE/12 2012 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Neshoda SK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión dodatok č. 1 1125.00 EUR 31.12.2012 02.01.2013
07/RE/12 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov G. S. TRANS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 175.00 EUR 01.01.2013 02.01.2013
07/RE/12 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov G. S. TRANS, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - nafukovacia hala 175.00 EUR 01.01.2013 02.01.2013
08/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov SPORTREKLAMA Agency, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 60.00 EUR 01.01.2013 02.01.2013
09/RE/13 2013 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov SPORTREKLAMA Agency, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 500.00 EUR 01.01.2013 02.01.2013
RECO 2012 2012 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji RECO, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj kalendárov 0.00 EUR 06.12.2012 11.12.2012
NAY 2012 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov NAY a. s., RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov - tenisový kurt 100.00 EUR 07.12.2012 10.12.2012
Lisinovič 2012 2012 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Miroslav Lisinovič Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 04.12.2012 07.12.2012
06/RE/12 2012 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Neshoda SK, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión 1125.00 EUR 31.10.2012 02.11.2012
201200317 2012 Kúpna zmluva Kúpna zmluva EUROMOBILEX, spol. s r. o., RSMS, s. r. o. Kúpna zmluva Opel Vivaro 7500.00 EUR 10.08.2012 13.08.2012
50/12/ZŠ 2012 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov HK 91, HC Dukla Senica, RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 9000.00 EUR 01.08.2012 06.08.2012
KRAK 2012 2012 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji KRAK - Ondrej Kurek, RSMS, s. r. o. Komisný predaj tovaru 0.00 EUR 16.07.2012 19.07.2012
128/SL/12 2012 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Mareček, RSMS, s. r. o. Prenájom priestoru na umiestnenie predajného stánku 13.00 EUR 22.06.2012 25.06.2012
127/SL/12 2012 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov M.I.C., s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom priestorov kúpaliska 100.00 EUR 05.06.2012 07.06.2012
125/SL/12 2012 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Dojč, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 29.05.2012 31.05.2012
126/SL/12 2012 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Štefanov, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 29.05.2012 31.05.2012
44/037/09 2012 Zmluva o úvere Zmluva o kontoko- rentnom úvere RSMS; Prima Banka Slovensko, a. s. Dodatok č. 3 k zmluve o kontoko- rentnom úvere č. 44/037/09 200000.00 EUR 04.05.2012 11.05.2012
Sáša 2012 2012 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Agentúra Sáša, s. r. o., RSMS, s. r. o. Komisný predaj kníh 0.00 EUR 07.05.2012 10.05.2012
121/SL/12 2012 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Peter Šurek, RSMS, s. r. o. Poskytovanie masérskych služieb 0.00 EUR 21.03.2012 23.03.2012
122/SL/12 2012 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Ivana Reháková, RSMS, s. r. o. Poskytovanie masérskych služieb 0.00 EUR 21.03.2012 23.03.2012
47/12/PH 2012 Zmluva o nájme Zmluva o nájme nebytových priestorov RSMS; MAHAV Nájom nebytových priestorov - plaváreň 742.00 EUR 09.03.2012 10.03.2012
Č.3/TT/2012 2012 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a propagácii RSMS; Všeobecná zdravotná poisťovňa Poskytovanie zliav poistencom a propagácia VšZP v priestoroch plavárne 840.00 EUR 07.03.2012 08.03.2012
05/RE/12 2012 Zmluva o podnájme Zmluva o podnájme reklamných panelov RSMS, s. r. o.; SPORTREKLAMA agency, s. r. o. Podnájom priestoru na umiestnenie reklamných panelov 180.00 EUR 22.02.2012 23.02.2012
KPK 2012 2012 Zmluva o komisnom predaji Zmluva o komisnom predaji Klub priateľov kultúry, o. z., RSMS, s. r. o. Komisný predaj CD 0.00 EUR 13.02.2012 17.02.2012
VP1217500001 2012 Licenčná zmluva Hromadná licenčná zmluva RSMS; SOZA Udelenie licencie na použitie hudobných diel 0.00 EUR 14.02.2012 15.02.2012
Č.7/TT/2012 2012 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a propagácii RSMS; Všeobecná zdravotná poisťovňa Poskytovanie zliav poistencom a propagácia - zimný štadión 600.00 EUR 01.02.2012 02.02.2012
120/SL/12 2012 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Koválov, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla 2.00 EUR 30.01.2012 31.01.2012
120/SL/12 2012 Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva o poskytovaní stravy Poľnohospodárske družstvo Koválov, RSMS, s. r. o. Príprava, poskytovanie a rozvoz teplého jedla dodatok č. 1 3.00 EUR 30.01.2012 31.01.2012
04/RE/10 2011 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov EEC GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala dodatok č. 3 216.00 EUR 31.12.2011 03.01.2012
45/12/PH 2012 Zmluva o podnájme Zmluva o podnájme nebytových priestorov RSMS, s. r. o.; Peter Šurek Podnájom nebytových priestorov - plaváreň, sauna 349.00 EUR 01.01.2012 02.01.2012
46/12/ZŠ 2012 Zmluva o podnájme Zmluva o podnájme nebytových priestorov RSMS, s. r. o.; Okresné združenie telesnej kultúry Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 1311.00 EUR 01.01.2012 02.01.2012
35/10/ZŠ 2012 Zmluva o podnájme - dodatok Zmluva o podnájme nebytových priestorov RSMS; Záhorácke reality, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 7202.00 EUR 01.01.2012 02.01.2012
04/RE/10 2010 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov EEC GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala dodatok č. 2 180.00 EUR 28.02.2011 01.03.2011
04/RE/10 2010 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov EEC GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala dodatok č. 1 160.00 EUR 31.12.2010 03.01.2011
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 15.12.2010 17.12.2010
04/RE/10 2010 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov EEC GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 181.00 EUR 01.11.2010 03.11.2010
04/RE/10 2010 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov EEC GROUP, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 181.00 EUR 01.11.2010 03.11.2010
35/10/ZŠ 2010 Nájomná zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov Záhorácke reality, s. r. o., RSMS, s. r. o. Podnájom nebytových priestorov - zimný štadión 469.00 EUR 01.01.2010 05.01.2010
03/RE/09 2009 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Ľubica Konečná - LILA, RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión 60.00 EUR 01.10.2009 02.10.2009
03/RE/09 2009 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Ľubica Konečná - LILA, RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión dodatok 60.00 EUR 01.10.2009 02.10.2009
01/RE/09 2009 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov DDK Slovakia, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - zimný štadión 2142.00 EUR 01.09.2009 03.09.2009
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 26.07.2009 28.07.2009
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 24.06.2009 26.06.2009
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 15.06.2009 18.06.2009
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 31. 12. 2008 3320.00 EUR 15.06.2009 18.06.2009
02/RE/09 2009 Nájomná zmluva Zmluva o nájme reklamných priestorov Control Informatika SR, s. r. o., RSMS, s. r. o. Prenájom reklamných priestorov - športová hala 498.00 EUR 01.06.2009 02.06.2009
1 2008 Nájomná zmluva nájomná zmluva RSMS, s. r. o., Mesto Senica prenájom nebytových priestorov 3320.00 EUR 31.12.2008 05.01.2009
1 2008 Nájomná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Senica, RSMS, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 3320.00 EUR 31.12.2008 05.01.2009
05/SL/09 2009 Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Milan Jamrich - MJ Centrum, RSMS, s. r. o. Dozor nad bezpečnou prevádzkou - kúpalisko, plaváreň, Kunovská priehrada 3.00 EUR 01.01.2009 05.01.2009

Dodávateľské faktúry:


Názov Od Do Dokument
faktúry dodávateľské 01.06.2022 30.06.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2022 31.05.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2022 30.04.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2022 31.03.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2022 28.02.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2022 31.01.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2021 31.12.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2021 30.11.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2021 31.10.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2022 31.10.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2022 31.07.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2022 31.08.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2022 30.09.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2022 30.11.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2022 31.12.2022 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2021 30.09.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2021 31.08.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2021 31.07.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2021 30.06.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2021 31.05.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2021 30.04.2021 stiahnúť
Faktúry dodávateľské 01.01.2016 31.01.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2016 29.02.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2016 31.03.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2016 30.04.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2016 31.05.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2016 30.06.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2016 31.07.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2016 31.08.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2016 30.09.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2016 31.10.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2016 30.11.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2016 31.12.2016 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2017 31.01.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2017 28.02.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2017 31.03.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2017 30.04.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2017 31.05.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2017 30.06.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2017 31.07.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2017 31.08.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2017 30.09.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2017 31.10.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2017 30.11.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2017 31.12.2017 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2018 31.01.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2018 28.02.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2018 31.03.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2018 30.04.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2018 31.05.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2018 30.06.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2018 31.07.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2018 31.08.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2018 30.09.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2018 31.10.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2018 30.11.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2018 31.12.2018 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2019 31.01.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2019 28.02.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2019 31.03.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2019 30.04.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2019 31.05.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2019 30.06.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2019 31.07.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2019 31.08.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2019 30.09.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2019 31.10.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2019 30.11.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2019 31.12.2019 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2020 31.01.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2020 29.02.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2020 31.03.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2020 30.04.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2020 31.05.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2020 30.06.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2020 31.07.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2020 31.08.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2020 30.09.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2020 31.10.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2020 30.11.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2020 31.12.2020 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2021 31.01.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2021 28.02.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2021 31.03.2021 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2023 31.01.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2023 28.02.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2023 31.03.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2023 30.04.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2023 31.05.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.06.2023 30.06.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.07.2023 31.07.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.08.2023 31.08.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.09.2023 30.09.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.10.2023 31.10.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.11.2023 30.11.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.12.2023 31.12.2023 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.01.2024 31.01.2024 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.02.2024 29.02.2024 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.03.2024 31.03.2024 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.04.2024 30.04.2024 stiahnúť
faktúry dodávateľské 01.05.2024 31.05.2024 stiahnúť

Odberateľské faktúry:


Názov Od Do Dokument
faktúry odberateľské 01.12.2022 31.12.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2022 30.06.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2022 31.05.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2022 30.04.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2022 31.03.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2022 28.02.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2022 31.01.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2021 31.12.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2021 30.11.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2021 31.10.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2022 31.10.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2022 31.07.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2022 31.08.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2022 30.09.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2022 30.11.2022 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2021 30.09.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2021 31.08.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2021 31.07.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2021 30.06.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2021 31.05.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2021 30.04.2021 stiahnúť
Faktúry odberateľské 01.01.2016 31.01.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2016 29.02.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2016 31.03.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2016 30.04.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2016 31.05.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2016 30.06.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2016 31.07.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2016 31.08.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2016 30.09.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2016 31.10.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2016 30.11.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2016 31.12.2016 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2017 31.01.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2017 28.02.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2017 31.03.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2017 30.04.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2017 31.05.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2017 30.06.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2017 31.07.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2017 31.08.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2017 30.09.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2017 31.10.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2017 30.11.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2017 31.12.2017 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2018 31.01.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2018 28.02.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2018 31.03.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2018 30.04.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2018 31.05.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2018 30.06.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2018 31.07.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2018 31.08.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2018 30.09.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2018 31.10.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2018 30.11.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2018 31.12.2018 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2019 31.01.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2019 28.02.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2019 31.03.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2019 30.04.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2019 31.05.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2019 30.06.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2019 31.07.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2019 31.08.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2019 30.09.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2019 31.10.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2019 30.11.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2019 31.12.2019 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2020 31.01.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2020 29.02.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2020 31.03.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2020 30.04.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2020 31.05.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2020 30.06.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2020 31.07.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2020 31.08.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2020 30.09.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2020 31.10.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2020 30.11.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2020 31.12.2020 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2021 31.01.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2021 28.02.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2021 31.03.2021 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2023 31.01.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2023 28.02.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2023 31.03.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2023 30.04.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2023 31.05.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.06.2023 30.06.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.07.2023 31.07.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.08.2023 31.08.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.09.2023 30.09.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.10.2023 31.10.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.11.2023 30.11.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.12.2023 31.12.2023 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.01.2024 31.01.2024 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.02.2024 29.02.2024 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.03.2024 31.03.2024 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.04.2024 30.04.2024 stiahnúť
faktúry odberateľské 01.05.2024 31.05.2024 stiahnúť

Objednávky:


Názov Od Do Dokument
objednávky 01.12.2022 31.12.2022 stiahnúť
Objednávky 01.06.2022 30.06.2022 stiahnúť
objednávky 01.05.2022 31.05.2022 stiahnúť
objednávky 01.04.2022 30.04.2022 stiahnúť
objednávky 01.03.2022 31.03.2022 stiahnúť
objednávky 01.02.2022 28.02.2022 stiahnúť
objednávky 01.01.2022 31.01.2022 stiahnúť
objednávky 01.12.2021 31.12.2021 stiahnúť
objednávky 01.11.2021 30.11.2021 stiahnúť
objednávky 01.10.2021 31.10.2021 stiahnúť
objednávky 01.10.2022 31.10.2022 stiahnúť
objednávky 01.07.2022 31.07.2022 stiahnúť
objednávky 01.08.2022 31.08.2022 stiahnúť
objednávky 01.09.2022 30.09.2022 stiahnúť
objednávky 01.11.2022 30.11.2022 stiahnúť
objednávky 01.09.2021 30.09.2021 stiahnúť
objednávky 01.08.2021 31.08.2021 stiahnúť
objednávky 01.07.2021 31.07.2021 stiahnúť
objednávky 01.06.2021 30.06.2021 stiahnúť
objednávky 01.05.2021 31.05.2021 stiahnúť
objednávky apríl 01.04.2021 30.04.2021 stiahnúť
Objednávky vydané 01.01.2016 31.01.2016 stiahnúť
objednávky 01.02.2016 29.02.2016 stiahnúť
objednávky 01.03.2016 31.03.2016 stiahnúť
objednávky 01.04.2016 30.04.2016 stiahnúť
objednávky 01.05.2016 31.05.2016 stiahnúť
objednávky vydané 01.06.2016 30.06.2016 stiahnúť
objednávky vydané 01.07.2016 31.07.2016 stiahnúť
objednávky vydané 01.08.2016 31.08.2016 stiahnúť
objednávky vydané 01.09.2016 30.09.2016 stiahnúť
objednávky vydané 01.10.2016 31.10.2016 stiahnúť
objednávky 01.11.2016 30.11.2016 stiahnúť
objednávky 01.12.2016 31.12.2016 stiahnúť
objednávky 01.01.2017 31.01.2017 stiahnúť
objednávky 01.02.2017 28.02.2017 stiahnúť
objednávky 01.03.2017 31.03.2017 stiahnúť
objednávky 4 01.04.2017 30.04.2017 stiahnúť
objednávky 01.05.2017 31.05.2017 stiahnúť
objednávky 01.06.2017 30.06.2017 stiahnúť
objednávky 01.07.2017 31.07.2017 stiahnúť
objednávky 01.08.2017 31.08.2017 stiahnúť
objednávky 01.09.2017 30.09.2017 stiahnúť
objednávky 01.10.2017 31.10.2017 stiahnúť
objednávky 01.11.2017 30.11.2017 stiahnúť
objednávky 01.12.2017 31.12.2017 stiahnúť
objednávky 01.01.2018 31.01.2018 stiahnúť
objednávky 01.02.2018 28.02.2018 stiahnúť
objednávky 01.03.2018 31.03.2018 stiahnúť
objednávky 01.04.2018 30.04.2018 stiahnúť
objednávky 01.05.2018 31.05.2018 stiahnúť
objednávky 01.06.2018 30.06.2018 stiahnúť
objednávky 01.07.2018 31.07.2018 stiahnúť
objednávky 01.08.2018 31.08.2018 stiahnúť
objednávky 01.09.2018 30.09.2018 stiahnúť
objednávky 01.10.2018 31.10.2018 stiahnúť
objednávky 01.11.2018 30.11.2018 stiahnúť
objednávky 01.12.2018 31.12.2018 stiahnúť
objednávky 01.01.2019 31.01.2019 stiahnúť
objednávky 01.02.2019 28.02.2019 stiahnúť
objednávky 01.03.2019 31.03.2019 stiahnúť
objednávky 01.04.2019 30.04.2019 stiahnúť
objednávky 01.05.2019 31.05.2019 stiahnúť
objednávky 01.06.2019 30.06.2019 stiahnúť
objednávky 01.07.2019 31.07.2019 stiahnúť
objednávky 01.08.2019 31.08.2019 stiahnúť
objednávky 01.09.2019 30.09.2019 stiahnúť
objednávky 01.10.2019 31.10.2019 stiahnúť
objednávky 01.11.2019 30.11.2019 stiahnúť
objednávky 01.12.2019 31.12.2019 stiahnúť
objednávky 01.01.2020 31.01.2020 stiahnúť
objednávky 01.02.2020 29.02.2020 stiahnúť
objednávky 01.03.2020 31.03.2020 stiahnúť
objednávky 01.04.2020 30.04.2020 stiahnúť
objednávky 01.05.2020 31.05.2020 stiahnúť
objednávky 01.06.2020 30.06.2020 stiahnúť
objednávky 01.07.2020 31.07.2020 stiahnúť
objednávky 01.08.2020 31.08.2020 stiahnúť
objednávky 01.09.2020 30.09.2020 stiahnúť
objednávky 01.10.2020 31.10.2020 stiahnúť
objednávky 01.11.2020 30.11.2020 stiahnúť
objednávky 01.12.2020 31.12.2020 stiahnúť
objednávky 01.01.2021 31.01.2021 stiahnúť
objednávky 01.02.2021 28.02.2021 stiahnúť
objednávky marec 01.03.2021 31.03.2021 stiahnúť
objednávky január 01.01.2023 31.01.2023 stiahnúť
objednávky február 01.02.2023 28.02.2023 stiahnúť
objednávky marec 01.03.2023 31.03.2023 stiahnúť
objednávky apríl 01.04.2023 30.04.2023 stiahnúť
objednávky 01.05.2023 31.05.2023 stiahnúť
objednávky 01.06.2023 30.06.2023 stiahnúť
objednávky 01.07.2023 31.07.2023 stiahnúť
objednávky 01.08.2023 31.08.2023 stiahnúť
objednávky 01.09.2023 30.09.2023 stiahnúť
objednávky 01.10.2023 31.10.2023 stiahnúť
objednávky 01.11.2023 30.11.2023 stiahnúť
objednávky 01.12.2023 31.12.2023 stiahnúť
objednávky 01.01.2024 31.01.2024 stiahnúť
objednávky 01.02.2024 29.02.2024 stiahnúť
objednávky 01.04.2024 30.04.2024 stiahnúť
objednávky 01.05.2024 31.05.2024 stiahnúť
login:
heslo:

Verejné informácie

Faktúry, zmluvy, objednávky

Zverejňovanie dokumentov

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

>Prehlásenie o spracovaní osobných údajov rsms

Kontakt

Kontaktné údaje RSMS
TEL:034/651 3833
EMAIL:sprava@rsms.sk
WEB:www.rsms.sk
ADRESA:Tehelná 1152
905 01 Senica
MAPA:mapa