Výlety do okolia


Sobotište


Habánsky dvor

Zachovali sa tu budovy starého mlyna, radnice, kľučiarne, kaplnky postavenej v roku 1873, zvoničky, džbánkárskej dielne, bývalej školy, hospodárskych stavieb – stodôl, pivníc a niekoľkých domov. Habánsky dvor predstavuje jadro pamiatkovej zóny Sobotišťa.

Renesančno-barokový kaštieľ

Pôvodne renesančno-baroková budova pochádza z roku 1636. Upravovaná bola v druhej tretine 18. storočia.V súčasnosti v nej sídli Obecný úrad, miestna knižnica a Múzeum Samuela Jurkoviča.

Múzeum Samuela Jurkoviča

Približuje históriu Sobotišťa, život a dielo S. Jurkoviča, ním založený Gazdovský spolok a počiatky slovenského družstevníctva.

Hvezdáreň

Vybudovaná v areáli Základnej školy, v kupole má umiestnený teleskop Cassegrain 1150/2250.

sobotiste2

Podbranč


Zrúcanina Hradu Branč

V dedinke Podbranč sa na vŕšku týči starobylá zrúcanina Hradu Branč vo výške 480 m n.m. Hrad nechal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297.

V období tureckých vojen slúžil ako útočište okolitému obyvateľstvu, pričom v období rokov 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade.

Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes. Prístup k hradu je z hornej časti obce, odkiaľ trvá peší výstup 5 minút.

podbranc

Hlboké


Pamätný dom Jozefa Miloslava Hurbana

Jeho národná hodnota vyplýva z pôsobenia J. M. Hurbana na miestnej fare, ktorá bola dejiskom významných historických udalostí. V júli 1843 sa na jeho fare v Hlbokom uskutočnilo stretnutie so Štúrom a Hodžom, na ktorom sa na základe spoločnej dohody rozhodli o prijatí stredoslovenského jazyka za základ celonárodného spisovného slovenského jazyka.

V roku 1848 sa uskutočnila na tejto fare v Hlbokom porada slovenských národovcov.V budove bývalej školy je zriadená Pamätná izba. Súčasťou prehliadky je Hurbanova socha pred farou a jeho pomník s mohylou na starom cintoríne.

hlboke

Smrdáky


Prírodné kúpele

Smrdáky patria medzi najúčinnejšie prírodné slovenské kúpele. Ich špecializáciou je predovšetkým liečba kožných ochorení v kombinácii s chorobami pohybového aparátu s využitím jedinečného prírodného bohatstva, ktorým je sírovodíková minerálna voda a sírne bahno.

Aj rozsiahly kúpeľný park podporuje liečbu a psychickú relaxáciu pacientov a kúpeľných hostí.

smrdaky

Sekule


Remeselnícky dvor

Sekulské múzeum tvorí sedliacky remeselnícky dvor, ktorého súčasťou je dobová izba s krojmi a kuchyňa s náradím. V múzeu je možné zhliadnuť výrobu Sekulskej keramiky a vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu prípadne i zdobenie.

sekule

Cerová


Korlatský hrad

V zalesnenom teréne nad obcou Cerová sa týči zrúcanina hradu Korlátko, ktorého korene siahajú až do 11. storočia. Na hrade sa vystriedalo viacero majiteľov. Hrad od polovice 18 st. pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

Z hradu Korlátko za pekného počasia je dobre vidieť nielen Senicu, ale i ďalší hrad Branč i mohylu Bradlo. V časti Lieskové je možnosť pozrieť si kaštieľ s parkom a zvonicou.
Veterný park

Nad obcou sa nachádza 1. veterný park na výrobu elektriny na Slovensku: štyri 78m vysoké stožiare so sklolaminátovými vrtuľami s priemerom 44m a výkonom 4 x 660 kW.

cerova cerova

Borský Mikuláš


Rodný dom, múzeum Jána Hollého

Pamätný dom s pamätnou tabuľou osvietenského básnika a katolíckeho kňaza, ktorý sa v obci narodil a pôsobil. V súčastnosti je v dome umiestenená expozícia Záhorského múzea.

zistiť viac ...
borsky_mikulas

Šaštín - Stráže


Bazilika Panny Márie Sedembolestnej

Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Pôvod baziliky siaha až do roku 1736. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútnických dní mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov. Pútnici však prichádzajú počas celého roka, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V bazilike je na hlavnom oltári umiestnená socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564.

zistiť viac ...
sastin_straze

Brezová pod Bradlom


Bazilika Panny Márie Sedembolestnej

Mohyla M. R. Štefánika je posledným miestom odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Týči sa blízko jeho rodnej obce Košariská, na vrchu Bradlo (544 m.n.m), nad mestom Brezová pod Bradlom. Objekt mohyly je dielom národného umelca Dr. h.c. Dušana Sama Jurkoviča.

Na Bradlo k mohyle vedie udržiavaná 4-kilometrová komunikácia.

zistiť viac ...
brezova_pod_bradlom

Košariská


Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika – v evanjelickej fare v Košariskách.

kosariska

Skalica


Mesto Skalica

Rotunda sv. Juraja
Františkánsky kostol Sedembol. Panny Márie
Františkánska záhrada
Farský kostol sv. Michala
Hradby - časť mestského opevnenia
Záhorské múzeum
Mlyn bratov Pilárikových
Jezuitský kostol
Kostol milosrdných bratov
Ledovňa

zistiť viac ...
skalica


Holíč


Holíčsky zámok

Barokový zámok v Holíči je národnou kultúrnou pamiatkou. Raritou tohto mesta sú tiež kamenné slnečné hodiny, tzv. lapidárium.

zistiť viac ...
holic

Smolenice


Smolenický zámok

Smolenický zámok  je súčasťou Kongresového centra Slovenskej akadémie vied. Konajú sa tu semináre, sympóziá a konferencie, ktorých sa zúčastňujú vedeckí pracovníci z celého sveta. Počas letných mesiacov je sprístupnený verejnosti.
Jaskyňa Driny

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nachádza sa v Smolenickom krase v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Vchod do jaskyne sa nachádza na vrchu Driny v nadmorskej výške 399 m.

smolenice smolenice

Smolenice


Múzeum Červený Kameň

Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Slovensku.


Sokoliarsky dvor Astur
casta

login:
heslo:

Verejné informácie

Faktúry, zmluvy, objednávky

Zverejňovanie dokumentov

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

>Prehlásenie o spracovaní osobných údajov rsms

Kontakt

Kontaktné údaje RSMS
TEL:034/651 3833
EMAIL:sprava@rsms.sk
WEB:www.rsms.sk
ADRESA:Tehelná 1152
905 01 Senica
MAPA:mapa